CZ8.3. Kvilda – Kašperské hory

Charakteristika

Jen kousek za Kvildou odbočte vpravo k návštěvnickému centru, kde se dozvíte více o šumavské fauně a flóře, a na naučném okruhu se projdete jelením výběhem a kolem rysího výběhu. Dalším zajímavým zastavením je Jezerní slať, kde vám dřevěná věž nabídne rozhled na velkou část rašeliniště a naučná stezka vám umožní seznámit se s místní vzácnou flórou. Projdete kolem samoty Vydří Most a Horskou Kvildou a po trase někdejší Zlaté stezky budete pokračovat přes zaniklou ves Zhůří na jihovýchodním svahu Huťské hory a na její severní svah k vyhlídce na Kašperské Hory. V údolí Zlatého potoka si můžete udělat odbočku po naučné stezce Cestou zlatokopů.

Začátek trasy:
Kvilda

Konec trasy:
Kašperské Hory, náměstí

Přístup k začátku trasy
Autobus – Kvilda (100 m) – Jízdní řády

Přístup ke konci trasy
Autobus – Kašperské Hory (200 m) – Jízdní řády

Vybrané etapy

CZ8.2. Bučina, hr. přechod – Kvilda

Největší zajímavostí zaniklé obce Bučina je kaple sv. Michala, obnovená roku 1992, a signální stěna, ...

Zlatá stezka 6 (Stachy – Kašperské Hory)

Spolu s červenou turistickou značkou se vydejte do sedla pod Suchým vrchem a za Horským potokem ...

Zlatá stezka 7 (Kašperské Hory – Hartmanice)

U kostela sv. Markéty v Kašperských Horách si nezapomeňte prohlédnout unikátní „kohoutí kříž“ z Nicova a ...

CZ9.2. Kubova Huť – Vimperk

Největší historickou zajímavostí Kubovy Hutě je tzv. Kubohuťský systém, jak se říká nejzachovalejším pozůstatkům Zlaté ...

Atraktivity na stezce

Kvilda

Nejvýše položená česká obec (1 065 m) a významné středisko letní a zimní rekreace vzniklo v druhé polovině 16. století při ...

Sejpy u Kvildského potoka

Na březích Kvildského potoka, vytékajícího z Jezerní slatě, se dochovaly tzv. sejpy čili hrůbata, hromady propraného materiálu ...

Návštěvnické centrum Kvilda

Návštěvnické centrum NP Šumava u Kvildy sídlí v budově vybavené technologiemi příznivými k životnímu prostředí. Začíná zde bezbariérový, ...

Kašperskohorská větev historické Zlaté stezky

Nejmladší větev historické Zlaté stezky, vytyčená v polovině 14. století na pokyn císaře Karla IV., vedla z Kašperských Hor ...