Strakonice

Popis

Na okraji historického centra stojí při soutoku Otavy a Volyňky strakonický hrad, jenž byl založen mezi lety 1220–1235 a později se stal majetkem řádu johanitů. Jeho nejstarší část tvoří původně románský palác s přilehlým ambitem, bývalá komenda, věž Rumpál a kostel sv. Prokopa. V několikrát upravovaném areálu, který byl v letech 1714–1721 rozšířen o zámeckou přístavbu a roku 1995 prohlášen za národní kulturní památku, sídlí Muzeum středního Pootaví Strakonice. Jeho expozice jsou věnovány historii města a regionu, dudám a dudáctví v Čechách, motocyklům značky ČEZ, výrobě typických čepiček, tzv. fezů, rodu Rožmberků a řádu maltézských rytířů. Na druhém břehu Otavy stojí na konci Palackého náměstí kostel sv. Markéty, jenž vznikl roku 1583 v renesančním slohu podle plánů vlámského stavitele Vincenza Vogarelliho. Uprostřed náměstí se tyčí mariánský sloup z let 1730–1740, někdejší novorenesanční radnici zdobí sgrafita vytvořená Josefem Bosáčkem podle návrhu Mikoláše Alše a zajímavostí jsou dochované masné krámy s letopočtem 1700. Hřbitovní kostel sv. Václava byl založen na přelomu 13. a 14. století a později renesančně a barokně přestavěn.

Doprava:
Vlak – Strakonice (1,5 km) – Jízdní řády
Autobus – Strakonice, aut.nádr. (1,6 km) – Jízdní řády

Blízké atraktivity v okolí

Hrad Strakonice

Hrad založil při soutoku Otavy s Volyňskou ve 13. století některý příslušník rodu Bavorů. Roku ...

Přírodní památka Ryšovy

Část lesů na severním okraji Strakonic byla roku 1985 vyhlášena přírodní památkou a později evropsky významnou lokalitou ...

Poutní kostel Panny Marie Bolestné

Hlavní památkou strakonické části Podsrp je poutní kostel Panny Marie Bolestné, postavený v letech 1770–1774 ...

Tůně u Hajské

Východně od Strakonic se na pravém břehu Otavy nachází přírodní památka Tůně u Hajské (6,5 ha), území se ...

Etapy v okolí

CZ11. Strakonice – Vimperk

Až si dosyta užijete město Strakonice, jeho hrad i expozici Muzea středního Pootaví, vydejte se ...

CZ11.1. Strakonice – Volyně

Trasa sledující červenou turistickou značku vede od strakonického hradu nejprve ulicí Pod Hradem a později ...

CZ11.2. Volyně – Čkyně

Etapa vedoucí rovněž blízkým okolím Volyňky vás nejprve zavede do Nišovic s pěknými ukázkami selského ...

CZ11.3. Čkyně – Vimperk

Z centra Čkyně se vydáte po zelené turistické značce kolem lesíka se židovským hřbitovem do osady ...