Přírodní památka Ryšovy

Popis

Část lesů na severním okraji Strakonic byla roku 1985 vyhlášena přírodní památkou a později evropsky významnou lokalitou (34 ha). Předmětem ochrany je především květena typická pro porosty na vápencovém podloží s množstvím vzácných a chráněných druhů.

Doprava:
Vlak – Strakonice (4,5 km) – Jízdní řády
Autobus – Strakonice, aut.nádr. (4,8 km) – Jízdní řády

Blízké atraktivity v okolí

Strakonice

Na okraji historického centra stojí při soutoku Otavy a Volyňky strakonický hrad, jenž byl založen mezi lety ...

Hrad Strakonice

Hrad založil při soutoku Otavy s Volyňskou ve 13. století některý příslušník rodu Bavorů. Roku ...

Tůně u Hajské

Východně od Strakonic se na pravém břehu Otavy nachází přírodní památka Tůně u Hajské (6,5 ha), území se ...

Poutní kostel Panny Marie Bolestné

Hlavní památkou strakonické části Podsrp je poutní kostel Panny Marie Bolestné, postavený v letech 1770–1774 ...

Etapy v okolí

CZ11. Strakonice – Vimperk

Až si dosyta užijete město Strakonice, jeho hrad i expozici Muzea středního Pootaví, vydejte se ...

CZ11.1. Strakonice – Volyně

Trasa sledující červenou turistickou značku vede od strakonického hradu nejprve ulicí Pod Hradem a později ...

CZ11.2. Volyně – Čkyně

Etapa vedoucí rovněž blízkým okolím Volyňky vás nejprve zavede do Nišovic s pěknými ukázkami selského ...

CZ11.3. Čkyně – Vimperk

Z centra Čkyně se vydáte po zelené turistické značce kolem lesíka se židovským hřbitovem do osady ...