Popis

Někdejší početnou židovskou komunitu připomíná synagoga, po bechyňské druhá největší v jižních Čechách. Vznikla roku 1828 v klasicistním slohu a roku 1922 byla adaptována pro obytné účely. Po rekonstrukci dokončené roku 2014 slouží jako jediná funkční modlitebna v kraji a zároveň jako regionální židovské muzeum, infocentrum a galerie. Nejstarší náhrobky na židovském hřbitově pocházejí z přelomu 17. a 18. století. Raně gotický kostel sv. Maří Magdalény, založený v druhé polovině 13. století, má půdorys písmene L. V jeho presbytáři se dochovaly vzácné malby datované do období 1330–1340. V novogoticky přestavěném zámku sídlí obecní úřad.

Doprava:
Vlak – Čkyně (900 m) – Jízdní řády
Autobus – Čkyně, aut.nádr. (300 m) – Jízdní řády

Blízké atraktivity v okolí

Řeka Volyňka

Řeka pramení na svahu Světlé hory na Šumavě a po 46 km se ve Strakonicích vlévá do Otavy. V horní části s balvanitým korytem ...

Vrch Věnec a Pramen pod Věncem

Na vrchu Věnec (765 m) se zachovaly zbytky halštatského hradiště s mohutnými valy, které se skládalo z akropole a dvou ...

Malenice

Při jižním okraji obce stojí kostel sv. Jakuba Většího, s presbytářem dochovaným ze 14. století a s lodí postavenou v letech ...

Jeskyně u Malenic

V Jiřičků skále na břehu Volyňky severně od Malenic byla roku 1921 objevena jeskyně, kterou tvoří síť chodeb ...

Etapy v okolí

CZ11.3. Čkyně – Vimperk

Z centra Čkyně se vydáte po zelené turistické značce kolem lesíka se židovským hřbitovem do osady ...

CZ11.2. Volyně – Čkyně

Etapa vedoucí rovněž blízkým okolím Volyňky vás nejprve zavede do Nišovic s pěknými ukázkami selského ...

CZ9.2. Kubova Huť – Vimperk

Největší historickou zajímavostí Kubovy Hutě je tzv. Kubohuťský systém, jak se říká nejzachovalejším pozůstatkům Zlaté ...

Zlatá stezka 5 (Vimperk – Stachy)

Z centra „brány Šumavy“, jak se také někdy Vimperku říká, projděte Černou branou a kolem ...